لیست زمین

 • 1 میلیارد و200میلیونتومان

  فروش

  شهریار

  با امتیاز کامل آب و برق و گاز و مسکونی

  ابعاد: 1000متر مربع سند:سایر موقعیت:شمالی
  قابلیت معاوضه: