لیست زمین

 • 75 میلیارد تومان

  فروش

  شهریار

  یک حلقه چاه آب با موتور و با مجوز دارد- 150 آمپر برق سه فاز

  ابعاد: 15000متر مربع سند:شش دانگ موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 125 میلیارد تومان

  فروش

  سوهانک

  ابعاد: 5580متر مربع سند:شش دانگ موقعیت:
  قابلیت معاوضه:

 • 1 میلیارد و200میلیونتومان

  فروش

  شهریار

  با امتیاز کامل آب و برق و گاز و مسکونی

  ابعاد: 1000متر مربع سند:سایر موقعیت:شمالی
  قابلیت معاوضه: